15 huishoudens Klein Brabant leggen groendak aan

19 mrt 2022

In het weekeinde van 10 t/m 12 maart zijn er in Vught weer 15 groendaken aangelegd, in totaal meer dan 500 m2. Bewoners in de wijk Klein Brabant hebben initiatief genomen om een aanvraag te doen bij het Prins Bernard Cultuurfonds. Dankzij deze toezegging is 60% van de aanleg gesubsidieerd door dit buurtwater en -natuurfonds. De bewoners hebben de voorbereiding samen gedaan en tijdens de aanleg samen op getrokken.

Op de website van de buurt staat een mooi verslag over de aanleg met fraaie foto’s.

De voorbereiding heeft door de Corona-pandemie langer geduurd dan zo’n twee jaar geleden gedacht. Bij het opstellen van de aanvraag door de Stichting WijKleinBrabant is men te rade gegaan bij bewoners van de Kampdijklaan die eerder een vergelijkbare aanvraag hebben ingediend. Er is nog afgestemd en onderzocht of de gemeente Vught een bijdrage kon verlenen. Bij enkele van deze overleggen heeft Stichting KANT de helpende hand toegestoken.