23 februari: Gemeentelijke info avond Transitie-visie Warmte

20 feb 2021

Laat jij je ook informeren over de transitievisie Warmte? De gemeente Vught organiseert een informatieavond (digitaal) op dinsdagavond 23 februari.

De gemeentelijke visie op de transitie (verandering) in de warmte- (en koude)voorziening in onze dorpen (de weg naar aardgasvrij) is ook van belang voor klimaatadaptatie.
Een van onze KANTelaars heeft al 2x mogen meedenken in voorbereidende bijeenkomsten. Mooi dat we daarin gezien worden als belanghebbende partij in Vught. Zo kunnen wij onze communicatie-ervaring overdragen die we dagelijks opdoen met inwoners van de dorpen over klimaatverandering.

Om beter tegen hitte te kunnen moeten we straks huizen ook kunnen koelen, liefst niet met elektriciteit vretende airco’s.
Goede ventilatie met warmteterugwinning is van belang voor de gezondheid in woningen, zeker in perioden van hitte. Groendaken helpen voor verkoeling en biodiversiteit. Groene gevels zorgen er ook voor dat er veel minder warmte in huis komt. Op de website van KANT staan ook dit soort maatregelen.
Een groene, watervriendelijke tuin vermindert hittestress rondom jouw huis.

Doe je dinsdagavond mee? Dan kun je horen hoe en of voornoemde aspecten een rol spelen in de Transitievisie. De transitie zal er uiteindelijk toe leiden dat we geen fossiele brandstof meer gebruiken voor verwarming en koeling van onze huizen

Wanneer: Dinsdag 23 februari van 19.30 tot 21.00 uur
Waar: Bij u thuis (online)
Meer weten: http://bit.ly/3p8xKuP
direct aanmelden: http://bit.ly/3p3vfcV

Doe je mee? Meld je dan snel aan via de bovenstaande link.