Regenwater van tientallen huurders afgekoppeld

26 mei 2022

Zo’n 30 bewoners hebben in maart en april 2022 gratis een┬áregenton of regenpijp laten afkoppelen. De regenton is door hen zelf aangeschaft of was al aanwezig. Ze konden ook een AKU (afkoppelunit) laten aansluiten. Dat is een slang die, zonder regenton, direct aan de regenpijp wordt bevestigd. Deze oplossing was favoriet: 22 mensen hebben hiervoor gekozen!
Medewerkers van KANT gaven advies over het afkoppelen van de regenpijpen. Daarna ging Albert, de door KANT ingeschakelde deskundige vakman, aan de slag om een slang aan te sluiten. Zo wordt het overtollige water uit de regenton naar een goede infiltratieplek in de tuin geleid.

Meer water in de tuin helpt bij droogte, het grondwater wordt aangevuld. Planten vragen minder zorg en dat stimuleert mensen om meer (biodiverse) planten in hun tuin te zetten. Meer planten, minder tegels! Minder last van hitte en minder wateroverlast in de tuin.

Woonstichting Charlotte van Beuningen en burgerinitiatief KANT hebben de handen zo ineengeslagen bij een verduurzamingsproject in de Vughtse wijk rondom de Hoog- en Laagstraat. Ongeveer 65 huurwoningen zijn daar opgeknapt.

De Woonstichting betaalde de hulpstukken voor het afkoppelen. Albert bezocht de bewoners, keek of de tuin geschikt was voor infiltratie van regenwater, heeft alles opgemeten en sloot de afkoppelslang met toebehoren gratis aan. Ongeveer 75 procent van de bewoners waarbij afkoppeling mogelijk was deden mee aan de actie. Dat was zeker ook te danken aan het enthousiasme waarmee Albert met de bewoners omging.

De samenwerking verliep goed. In het Woonjournaal, het regelmatig verschijnende magazine van Charlotte van Beuningen, wordt er nog publiciteit aan gegeven, zodat ook andere huurders enthousiast worden. We hopen en verwachten dat er in de toekomst weer samengewerkt kan worden. Een groot deel van het Vughtse huurwoningbestand is in bezit van Woonstichting Charlotte van Beuningen.