Boomspiegelfeest in twee straten in Vught

8 okt 2021

Zaterdag 9 oktober worden er in de Jan van Amstelstraat vijf boomspiegels ingeplant door bewoners van het appartementencomplex aan deze straat. Dat gebeurt in het kader van de Nationale Boomspiegelfeest dag.
Een spontaan opgerichte vrijwilligersgroep vanuit KANT heeft dit evenement voorbereid naar aanleiding van een oproep eind augustus. Om 13.30 uur wordt begonnen met het planten.

Als proef heeft de gemeente medewerking gegeven aan dit initiatief. We gaan de komende tijd volgen of het lukt om de boomspiegels goed te beheren.

Mogelijk planten we in de wijk Zonneheuvel ook nog 4-5 boomspiegels in. Na afloop van de Plantjesmarkt die zaterdagmiddag wordt gehouden voor alle inwoners van de wijk Zonneheuvel bekijken we of er geschikte planten zijn om een boomspiegeltuintje te maken. De vrijwillige wijkondersteuners van Zonneheuvel begeleiden deze activiteit.

Met dit spontane experiment willen we andere mensen in Vught die vlakbij hun huis een boomspiegel (willen) beheren een hart onder de riem steken. Door nu te beginnen en ervaringen op te doen kunnen de gemeente en KANT straks met elkaar afspraken maken hoe bewoners de vaak kale ruimte onder de boom fleurig kunnen inplanten. Dat is goed voor biodiversiteit en voor een meer natuurlijke omgeving tussen onze huizen. Het is wel van belang dat afspraken worden gemaakt over het beheer en dat omwonenden dit samen een goed idee vinden. De grond rondom de boom is en blijft eigendom van de gemeente en goede afspraken met de medewerkers die daar onderhoud doen zijn nodig. In andere Nederlandse gemeenten is dat al gelukt.

We zetten zaterdag een stapje op die weg in Vught.