De focus vanuit KANT voor 2023: bomen

30 jan 2023

Dit jaar richten de activiteiten vanuit KANT zich op “bomen in particuliere tuinen”.

We grijpen de wintertijd 2022-2023 aan om het werk dat we vanuit Stichting KANT de afgelopen drie jaar hebben gedaan te evalueren. Voor de initiatiefgroep, die gemiddeld uit 8 mensen bestond, was het een intensieve tijd, waarin mooie stappen zijn gezet. Er zijn veel acties uitgevoerd, de bekendheid van het burgerinitiatief is gegroeid, tientallen mensen hebben meegewerkt en we ontvangen waardevolle tips en waardering.

Jaarplan
We werken nu aan een plan, dat we bij de gemeente zullen aanbieden voor samenwerking en ondersteuning. In de gemeenteraadsvergadering van 3 november j.l. is geld gereserveerd om meer bomen te planten, ook in particuliere tuinen.

We hebben in drie jaar vooral veel verschillende acties opgezet. Om praktisch bezig te zijn, te experimenteren en te leren en om veel mensen te bereiken. We zien dat we op weg zijn.
In 2023 willen we onze aandacht en inzet focussen op het jaarthema “bomen”. We willen  inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt stimuleren om bomen te planten en te behouden in hun tuin. We zullen regelmatig publiceren en inspireren over de betekenis van bomen en struiken voor biodiversiteit en voor het inspelen op klimaatveranderingen. Zo streven we naar groeiend bewustzijn en willen we de genegenheid voor bomen in onze dorpen laten groeien. We weten immers uit ervaring dat er veel boomliefhebbers zijn, maar ook veel mensen die hun aandacht vooral richten op de “nadelen” van een boom rondom het huis. Er is een wereld te winnen, zeker voor onze (klein)kinderen.

Waar werken we nu aan?
We denken bij bomen niet alleen aan grote, indrukwekkende exemplaren. Die passen immers niet in iedere tuin. We denken ook aan fruitbomen, leibomen en grotere, houtachtige, struiken, die goed zijn voor de dieren in de tuin en waarvan de vruchten of noten ook eetbaar zijn voor mensen. We gebruiken de ideeën die tijdens Festival Futura in de workshops op 30 oktober 2022 naar voren zijn gebracht en brengen die samen in één plan.

In onze plannen willen we iedereen aan bod laten komen. Het maakt niet uit of je weinig of veel geld te besteden hebt, een grote of een kleine tuin hebt, of je in een appartement woont of eigen grond hebt. Het idee dat je vanuit ieder huis een (eigen) boom moet kunnen zien inspireert ons.

We maken nu ideeën concreet om zoveel mogelijk bomen en struiken met korting aan te kunnen bieden, te kunnen ruilen of te schenken. Het worden acties gericht op de inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt voor gebruik in hun eigen tuin of balkon.

Over alle voornoemde invalshoeken puzzelen we nu in onze initiatiefgroep. We kijken naar andere dorpen en steden en we bespreken wat ons energie geeft om in 2023 samen met zoveel mogelijk inwoners aan die slag te gaan.

Meedoen
Een van onze uitdagingen is om het netwerk van mensen die willen meedoen te laten groeien. Volgende maand hopen we onze plannen zo concreet te hebben dat we mensen kunnen uitnodigen aan het plan mee te doen en bij te dragen.
Plan jouw agenda voor de komende maanden dus nog niet helemaal vol en houd wat ruimte over om met ons mee te doen…

Hoe en of we bekende activiteiten zoals afkoppelen van regenwater, regentonnen, de (open) tuinenroute, tegelwippen, tuincoaching en groendaken inpassen in ons jaarprogramma is nog onderwerp van gesprek. Dat hangt ook af van de mensen die we kunnen mobiliseren om mee te doen. Samen zetten we de KANT-eling in gang die klimaatverandering van ons vraagt, van ontstenen naar vergroening.
We nodigen iedereen uit die hierover ideeën heeft om ons gezamenlijke inwonerinitiatief verder vooruit te brengen.