Dromen over en werken aan meer bomen; doe mee tijdens Festival Futura

18 okt 2022

Wil je je tijdens het Festival Futura ook KANT’elaar voelen? Doe dan mee aan een van de twee inspiratie workshops over meer bomen in Vughtse tuinen. We zetten samen even alle bedenkingen en kritische noten aan de KANT. Hoe krijgen en behouden we meer bomen in Vught? Deel jouw ideeën, dromen of actievoorstellen tijdens de workshop. We bekijken de mogelijkheden deze zondag van alle KANTen.

De workshop zelf

Er zijn, zondag 30 oktober, twee inspiratie workshops.
De eerste is van 14.00 tot 14.45 uur.
De tweede is van 15.15 uur tot 16,00 uur, het eindtijdstip van het programma van Festival Futura.
Het motto van de workshop is “dromen, delen en doen”. Dat zijn ook de drie inhoudelijke stappen die we tijdens de workshop zetten. Doe je mee? Kom dan op tijd naar de Speeldoos. Neem een mooie foto van jouw lievelingsboom mee of maak een foto van een betekenisvolle boom in jouw buurt.
Inschrijven vooraf is niet nodig. Er kunnen maximaal 30 mensen aan iedere workshop meedoen.

Resultaten en vervolg

We nemen alle resultaten en ideeën van de workshops mee naar een project dat we vanuit Stichting KANT in 2023 gaan uitvoeren. Maar we willen niet alleen de ideeën meenemen, maar ook jou inspireren om daar een bijdrage aan te leveren als KANT’elaar. We verzamelen tijdens de workshops dus ideeën en mensen. Laat je je er niet door afschrikken. Iedere bijdrage die je kan leveren, groot of klein is fantastisch. Jij bepaalt wat je wilt en kunt en wat jou interesseert.

Waarom meer bomen in de tuin?

Waarom niet? Dat is een betere vraag! Marleen van Tilburg vertelt kort en bondig hierover bij de start van de workshop. Ze belicht het thema van alle kanten. Een tipje van de sluier:
– een boom brengt jouw tuin tot leven, zowel boven als onder de grond;
– de bodem in jouw tuin verbetert, mede dankzij een boom;
– je ontvangt schaduw in de zomer en ontvangt blaadjes in de herfst om de bodem van jouw tuin te verbeteren;
– je kiest zelf een boom die identiteit geeft aan de bewoners en gebruikers van de tuin;
– als je wilt geeft de boom je vruchten, fruit of noten, die je kunt eten;
– de boom legt CO2 vast en draagt bij aan het tegengaan van klimaatverandering;
– dieren, insecten en ander leven wordt aangetrokken en dragen actief bij aan meer biodiversiteit;
– en nog veel, heel veel meer

Herwaarderen van onze bomen: een hernieuwde kijk

We vinden het vooral belangrijk dat mensen gaan beseffen hoe belangrijk bomen voor ons zijn. Of liever gezegd: dat bomen in feite de ‘eersterangs’ burgers van deze planeet zijn en wij mensen slechts kunnen bestaan dankzij hun aanwezigheid.
Waar bomen vroeger een veel vanzelfsprekender rol speelden in ons bestaan – een leven zonder bomen was niet voor te stellen – zijn zij in onze tijd verworden tot niet meer dan een decor. Wat het gevolg daarvan is kunnen we ons wel voorstellen.
Het beeld van de boom als plaatje en decor willen wij keren! Bomen verdienen een podium om opnieuw de plek terug te krijgen die zij verdienen in ons hart, ons hoofd (ons besef) en in onze wereld; straat, park en tuin!

Context

Deze zondagmiddag past perfect bij het lopende project Bomen over Bomen van Podium C en het onderzoek naar meer kansen voor bomen in de openbare ruimte. Laat je ook inspireren door het project voor de jeugd, Struikje, boompje, beestje, dat ook door Podium C is geïnitieerd.
Meer bomen past ook bij de ambities van de Gemeente Vught, die in ontwikkeling zijn rondom de Nota Groen(visie).
Vught is ook naarstig op zoek naar plekken binnen de gemeente om de duizenden bomen te compenseren die gekapt worden voor de plannen van de N65, de PHS (verdiept spoor) en de EBI (gevangenis).
Dus: meer bomen…. nu! Die uitspraak is overigens ook een prachtige inspiratiebron; plant nu al een boom door een zaailing af te halen in Den Bosch of Haaren via de bomenhubs van Meerbomen.nu.