Financiële steun KANT gecontineerd

25 mrt 2023

De stichting KANT ontvangt de komende jaren opnieuw financiële steun vanuit de gemeente Vught en het Waterschap de Dommel. Toen ons inwonerinitiatief eind 2019 startte is dat mede mogelijk gemaakt met een projectsubsidie voor 3 jaar. Dat bedrag werd in 2020 en 2021 door het Waterschap verdubbeld.

Op 23 februari 2023 hebben we bericht ontvangen van de gemeente dat we een Budget-basissubsidie krijgen voor het jaar 2023 en in principe ook voor de daarop volgende drie jaren. Het Waterschap de Dommel verdubbelt dit bedrag in dezelfde periode.

Met de financiële middelen heeft de Stichting KANT armslag om inwoners te blijven stimuleren maatregelen te nemen om klimaatverandering tegen te gaan en zelf acties te ondernemen om beter met klimaatverandering om te gaan. Daar is nu zo’n 3 jaar ervaring mee opgebouwd en daar kunnen we als actieve inwonergroep mee verder.

De toekenning van subsidie en het ondersteunen van burgerinitiatieven sluit aan op de beleidsvoornemens van de gemeente Vught in de nota Klimaatadaptief (2019) en het Programma Water en Riolering (2022).

De focus van de acties vanuit KANT in 2023 zullen liggen bij “Ieder tuin een boom”, het stimuleren van het aanplanten van bomen door particulieren in hun eigen tuin, zie onder andere dit artikel.