Goed nieuws vanuit beheer openbare ruimte

23 jan 2023

<foto uit het Facebook bericht van Gemeente Vught, d.d. 27-12-2022>

Wat een prachtig bericht voor alle Vughtenaren, zo vlak voor de jaarwisseling!
Vrijdag 23 december ondertekenden de gemeente en de twee geselecteerde aannemers JvESCH (Cromvoirt) en Van Doorn (Geldermalsen) het contract voor klimaat adaptief onderhoud van de openbare ruimte.
Dat gaat de goede KANT op.

We citeren uit het bericht van de gemeente:
“De komende jaren gaan we intensief samenwerken om de gemeente Vught klaar te maken voor klimaatsveranderingen, zoals droogte, hitte en extreme buien.
Denk hierbij aan inplanten van boomspiegels, aanleg van geveltuintjes of het aanleggen van waterdoorlatende parkeervakken.
Met meer groen, waterberging, regentonnen en biodiversiteit houden we in de gemeente Vught een gezonde leefomgeving.”

Nu weet iedereen die KANT een warm hart toedraagt al enkele jaren over deze noodzaak. Niet voor niets zijn wij met KANT in 2019 begonnen om mensen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt te motiveren hun tuinen, balkons en daken te vergroenen.
Het is fantastisch nieuws dat de gemeente een stap verder vooruit zet om boomspiegels en geveltuintjes mogelijk te maken. We hebben afgelopen jaren van veel inwoners gehoord dat daar grote behoefte aan is en dat mensen zich daar voor willen inzetten.
Onze acties om dorpsbewoners te bewegen regentonnen te plaatsen en af te koppelen, water te bergen en meer bio-divers in te planten worden nadrukkelijk genoemd. Zo krijgen die maatregelen hopelijk zichtbare steun vanuit het beleid om onze inwoners heen: de openbare ruimte. Zo kan een prachtige synergie ontstaan tussen openbare ruimte en het particuliere eigendom, waar de mensen vanuit KANT op focussen.

We hopen op een verdere vruchtbare samenwerking met gemeentelijke medewerkers van Beheer Openbare Ruimte en de aannemerscombinatie Eschdoorn die meerjarig het klimaatadaptief onderhoud gaat verzorgen.
Dat het de mensen van Eschdoorn menens is mag blijken uit het filmpje dat zij hebben uitgebracht. Vanaf minuut 7:30 zie je hen precies doen waar wij al drie jaar bewoners toe hebben uitgenodigd: tegels wippen in eigen tuin.
In het filmpje wordt iedere inwoner opgeroepen om hun ideeën naar voren te brengen via het speciale e-mailadres klimaatidee@eschdoorn.com. We nodigen alle inwoners van harte uit om daar veelvuldig van gebruik te maken.
Mooie citaten uit het filmpje zijn “We gaan onze visie uitdragen op inwoners van de gemeente” en “Ook de tuinen zijn onderdeel van de gemeente”.
Optimisme voert hoogtij bij de jaarwisseling 2022-2023: groeiend bewustzijn helpt ons te KANT-elen naar meer groen en minder grijze tegels.