Goede opkomst gemeenteraad bij informatieavond KANT

25 feb 2021

Op maandagavond 22 februari deden alle 6 de raadsfracties mee met de informatieavond die Burgerinitiatief KANT organiseerde over haar activiteiten. Vanuit iedere fractie deden 1-3 mensen mee, in totaal zo’n 12 belangstellenden. De helft van de gemeenteraad was hiermee dus online bij KANT! Daar zijn we trots op en we zijn er blij mee dat onze aandacht voor klimaatadaptatie zoveel belangstelling en complimenten trekt.

We schotelden de raadsleden een gevarieerd programma voor met een animatie filmpje, een quiz, een presentatie, een vragenronde en een brainstorm. De raadsleden wilden veel weten en deelden hun suggesties. De quiz leverde verrassende inzichten op. Bij de brainstorm kwamen waardevolle suggesties naar voren. De antwoorden op een van de vragen uit de brainstorm hebben we opgenomen in de illustratie (woordenwolk) bij dit bericht. Het gaat om deze vraag: “Hoe kun je zelf mee KANT’elen?”.

Voor de korte termijn is dit nog niet alles als het gaat om ons contact met de gemeente. Op 5 maart zijn we (online) welkom bij de 4 nieuwe wethouders. Zij willen naar aanleiding van het nieuwe coalitieprogramma, in het kader van de 100 dagen campagne, in gesprek komen met KANT. In hetzelfde 30 minutengesprek zijn HOT, VET en Podium C uitgenodigd. Onze partner, Natuur- en Milieugroep Vught, heeft al eerder een vergelijkbaar gesprek met de nieuwe wethouders gehad.

Wij hopen dat we via onze avond met de raadsleden en met het gesprek met de wethouders goede afspraken kunnen maken met de gemeente. In 2020 heeft KANT, met steun van de gemeente, een start gemaakt om klimaatverandering in beeld te brengen bij inwoners van Vught, Helvoirt en Cromvoirt. We zijn actief geweest en willen dat blijven doen. We weten steeds beter wat er bij inwoners leeft en waar behoefte aan is. Die boodschap leggen we bij de gemeente neer en we gaan samen kijken welke stappen gezet kunnen worden. De noodzaak om te handelen in verband met klimaatverandering wordt door steeds meer mensen onderkend.