Het goede verhaal van de bladkorven: Weet u wat er met het blad gebeurt?

2 nov 2020

De bladkorven staan al enkele weken in Vught. In totaal zijn het er ongeveer 250. De blaadjes vallen nu volop en de korven raken goed vol. Met de campagne #laatzeliggen vraagt KANT om aandacht om de blaadjes in uw tuin te laten liggen.
Is het dan fout om ze in de bladkorf te doen? We informeerden bij Jack Dikmans, hoofd van de dienst Beheer Openbare Ruimte van de gemeente.

Hij vertelt dat de korven vooral een service zijn aan particulieren om het blad van gemeentelijke bomen, dat in particuliere tuinen valt of waait, op te ruimen. Dus niet voor het eigen snoeisel uit de tuin.

Jack geeft aan dat de inhoud van de bladkorf door de Afvalstoffendienst Den Bosch wordt opgehaald om verwerkt te worden bij een composteerbedrijf van Van Berkel.

Hij vertelt verder dat de gemeente haar inwoners eens per jaar in de gelegenheid stelt om gratis compost af te halen.  In 2019 ging dat maar liefst om 100.000 kg. De blaadjes uit de korven kunnen via een omleidingsroute terugkomen in de tuin. Dat is dus goed nieuws.

Ook Jack pleit ervoor om de blaadjes zoveel mogelijk in tuinen te laten liggen als voedsel voor het tuinleven. De gemeente doet dat in het openbaar groen ook bij voorkeur. Het blijft immers de eenvoudigste weg. Maar soms is er te veel blad en dan biedt de korf een goede uitkomst.