Is boomspiegelfeest start van meer groene boomspiegels in Vught?

28 okt 2021

Op zaterdag 9 oktober zijn, met instemming van de gemeente, op drie plaatsen in Vught 12 boomspiegels vergroend. Bij de boomspiegels is op een tegel in de omgeving de tekst “verzorgd door bewoners” geverfd. De gemeente heeft dit als experiment ondersteund.

Bij KANT komen regelmatig vragen binnen van mensen die graag zelf het beheer van een boomspiegel op zich willen nemen. De boomspiegel is het stukje, vaak niet beplante, grond rondom de stam van de boom tussen de stenen van een trottoir of parkeerplaats, vaak aan de rand van de weg.
De boomspiegel is populair om vuilnisbakken of -zakken te plaatsen of de hond te laten poepen. Soms groeien er spontaan planten die door sommigen onkruid worden genoemd. Boomspiegels worden een paar keer per jaar geschoffeld. Als een bewoner het initiatief neemt om er plantjes in te zetten worden die regelmatig door de schoffelaars, bedoeld of onbedoeld, weer verwijderd. Boomspiegels leiden daarom tot irritatie.
Het vergroenen van boomspiegels is een manier om met enkele bewoners samen verantwoordelijkheid te nemen voor de buitenruimte en een bijdrage te leveren aan biodiversiteit in de buurt.

Twee nieuwe vrijwilligers van KANT hebben samen met buurtbewoners van de Jan van Amstelstraat 5 boomspiegels ingeplant. De landelijke organisatie Guerilla Gardeners is zelfs langs geweest om te kijken en een kort verslag te doen op hun website.
Na afloop van de plantjesmarkt van 9 oktober op Zonneheuvel zijn nog eens 5 boomspiegels ingeplant met viooltjes, zodat die er deze winter vrolijker bij staan.

De resultaten gaan we evalueren met de gemeente Vught. Zo zal duidelijk worden of er voor mee bewoners ruimte komt om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de boomspiegel(s) voor hun huis en of de tegel “verzorgd door bewoners” vaker in het straatbeeld gaat verschijnen.