Nog meer plannen om regenwater vast te houden in onze tuinen

28 jan 2022

Een werkgroep van KANT overlegt met woningstichting Charlotte van Beuningen of bij enkele toekomstige onderhoudsprojecten gezorgd kan worden dat ook regenwater van de daken in de tuin en in de regenton kan worden opgevangen in plaats van afvoer via het riool. Wij onderzoeken nu samen of het praktisch mogelijk is.

Het zou toch prachtig zijn als dit ook bij deze huurwoningen in Vught kan. Zo creëren we samen een mooie lokale bijdrage om verdere verdroging van Nederland te verminderen en te zorgen dat bij grote stortbuien de hemelwaterriolering ontlast wordt. We houden je op de hoogte.

Afgelopen twee jaar heeft KANT acties opgezet om de bewoners van Vught te stimuleren meer regentonnen aan te sluiten. Door een slang te koppelen aan de regenton komt het  regenwater grotendeels in de tuin terecht en niet in het riool. Via dit systeem komt 90% van de regen in de tuin terecht en is er geen overlast bij piekbuien.