KANT faciliteert buurtinitiatief Groendaken Kampdijklaan

30 okt 2020

Bewoners van de Kampdijklaan willen groendaken realiseren. De begroeiing wordt aangelegd op platte daken van de huizen. Het zijn aanbouwen, schuurtjes en veranda’s die gebouwd zijn om langdurig te blijven staan.

Om dit mogelijk te maken is op vrijdag 30 oktober 2020 bij de Provincie Noord-Brabant een aanvraag gedaan voor het Buurtnatuur- en buurtwaterfonds. Stichting KANT treedt op als aanvrager, omdat de subsidieregeling vereist dat een Stichting de aanvraag doet. Zo faciliteert KANT dit buurtinitiatief bij het verkrijgen van subsidie voor het realiseren van groendaken. Dat past precies bij de doelstelling van KANT en we zijn trots dat we de enthousiaste buurtbewoners hiermee vooruit kunnen helpen. Het is nog maar zo’n 2 maanden geleden dat de eerste contacten met KANT werden gelegd.

De Kampdijklaan is een prettige woonlaan en dat zal alleen nog maar versterkt worden door de groendaken. In de straat is regelmatig wateroverlast na heftige regenbuien. Het riool kan de hoeveelheid water dan niet verwerken. Dat zal hopelijk voor de hele straat verbeteren wanneer regenwater op ruim 300m2 nieuw groendak wordt opgevangen. Veel buurtbewoners waren nog niet op de hoogte van de voordelen van een groendak. Door het werken aan de aanvraag zijn het waterbewustzijn en de klimaatvoordelen onder de aandacht gebracht bij mensen waarvoor het thema eerst nog minder leefde.

Een van de buurtbewoners is een inventarisatie gestart onder buurtbewoners om te kijken wie er mee wil doen. Er bleek veel interesse te zijn en gaandeweg sloten steeds meer buurtbewoners zich aan. Na een eerste vergadering is met veel enthousiasme besloten het initiatief in gezamenlijkheid uit te gaan voeren.

Er is een buurtapp waarin de eerste inventarisatie voor interesse in groendaken gestart is. Na de eerste vergadering hebben diverse bewoners commitment uitgesproken en zijn de voorbereidingen gestart. Via via zijn er toen nog een aantal huishoudens toegevoegd aan het project. Steeds is in goed overleg met de deelnemende huishoudens een volgende stap gezet in de aanvraag m.b.t. de benadering van partijen die de groendaken kunnen leveren. Op de dag van de aanleg zelf zullen de bewoners ook in gezamenlijkheid de installatie van de groendaken verzorgen bij elkaar.

Als de groendaken aangelegd worden zullen we een nieuw bericht hierover publiceren met mooie foto’s.