Nieuwe subsidieregeling voor afkoppelen en groene daken

19 mrt 2023

De gemeente heeft in maart 2023 de gloednieuwe subsidieregeling voor afkoppelen en groene daken gepubliceerd. Die is flink gewijzigd ten opzichte van de “oude” regeling die bedoeld was om foutieve aansluitingen op het hemelwaterriool, met subsidie, te verbeteren. Helemaal nieuw is dat je als particulier nu ook in Vught subsidie kunt krijgen voor een groendak!
De regeling is in februari 2023 door het College van B&W goedgekeurd. Via de website van de gemeente kun je de subsidie hier aanvragen. Op die pagina lees je ook waarom afkoppelen en groene daken zo belangrijk zijn bij klimaatverandering.

Woningbezitters en huurders kunnen vanaf nu gebruik maken van de nieuwe subsidieregeling.

Dit is de regeling in het kort

De subsidie wordt verleend voor:

1. Het afkoppelen van gemengde riolering of hemelwaterriolering:

  • i​​​​n combinatie met het verwerken van afstromend hemelwater op het eigen perceel.
  • waarbij het afgekoppelde oppervlak minimaal 10 m2 is.

Koppel je het regenwater van de riolering af en laat je het water in jouw vergroende tuin lopen, dan ontvang je een bedrag van € 10 per m2 verhard oppervlak, met een maximum bedrag van € 1.000,00.

2. Het aanleggen van een groen dak, met een:

  • minimaal waterbergend vermogen van 20 liter per m2
  • minimaal aaneengesloten oppervlak van 8 m2

Je ontvangt een bedrag van € 20 per m2 groen dak, met een maximum van € 1.000,00.

Je doet een aanvraag dus rechtstreeks bij de gemeente door hier te klikken.

Wat betekent de regeling voor regentonnen en afkoppelen (light)

Er zijn (ruwweg) twee manieren om af te koppelen:

  • Je zaagt de regenpijp door en laat het regenwater in de tuin lopen. Je telt dan het aantal m2 dak dat via de goten gekoppeld is aan deze regenpijp. Door meer regenpijpen door te zagen vergroot je het afgekoppelde dakoppervlak. Met de subsidie kun je een bochtstuk kopen die je aan de afgezaagde regenpijp koppelt of je combineert dit met een AKU (een afkoppel-unit), waarmee je het water vanuit de pijp met een slang in de tuin laat lopen. Of je combineert voorgenoemde oplossingen met een regenton. Dit soort oplossingen zijn via KANT in 2020, 2021 en 2022 volop gepromoot. Je vindt er bijvoorbeeld hier meer informatie over of kijk nog eens naar dit kort filmpje
  • Je haalt minimaal 10 m2 tegels uit jouw tuin, verbetert de zandige ondergrond met compost en je zet er mooie, biodiverse, planten in. Dit noemen we ont-tegelen of tegelwippen. De subsidie kun je inzetten om compost of planten te kopen. Let er wel op: Je kunt alleen hiervoor subsidie krijgen als het tegeloppervlak (of verharding) in jouw tuin aangesloten was op het hemelwater riool. Voor een ongerioleerde oprit of terras geldt dit niet: het water dat hierop valt komt immers in de regel al in jouw tuin terecht en vult het grondwater aan. Bedenk ook dat je gewipte tegels uit jouw tuin prima kunt hergebruiken in jouw eigen tuin! Maak er kantverharding van, of stapelmuurtjes die je weer kunt beplanten!

Via Stichting KANT konden groepjes buurtbewoners een subsidie voor groene daken aanvragen bij het Prins Bernard Cultuur Fonds. Die mogelijkheid is binnen de gemeente nu dus veel ruimer geworden omdat iedere individuele inwoner dat nu ook zelf kan doen bij de gemeente. Er zijn dus nu twee goede mogelijkheden! Als je het samen doet is de subsidie wat hoger, maar als je het individueel doet dan kun je nu al aan de slag!

Alle acties die vanuit KANT zijn georganiseerd in de afgelopen drie jaar kunnen nu dus met de gemeentelijke subsidie door huiseigenaren zelf worden opgepakt.

We verwachten dat huiseigenaren wellicht nog hulp kunnen gebruiken bij het afkoppelen. Afgelopen jaren hebben we samengewerkt met Albert, die dit soort klussen kan uitvoeren. We werken nu een regeling uit waarbij mensen in contact kunnen komen met Albert als zij gebruik willen maken van zijn diensten. Zodra die klaar is informeren we iedereen via een bericht op onze website en in de sociale media.