Subsidie vanuit Pr.Bernhard Cultuurfonds is toegekend aan buurtinitiatief groendaken Kampdijklaan

22 dec 2020

De initiatiefnemers van het buurtproject groendaken Kampdijklaan hebben het bericht gekregen waarop zij hoopten: de aangevraagde subsidie is verleend! De subsidie is toegekend vanuit het Buurtnatuur- en -waterfonds Noord-Brabant. Direct na de jaarwisseling kan voortvarend worden begonnen met de voorbereiding van de aanleg van de groendaken, samen bijna 300 m2.

Met de subsidie wordt 60% van de totale aanlegkosten gedekt. Dat is een substantiële bijdrage voor ieder van de 8 gezinnen die meedoen aan het initiatief.

KANT is betrokken bij het initiatief omdat buurtbewoners de subsidie alleen kunnen aanvragen via een Stichting. In dit geval hebben we wederzijds optimaal gebruik gemaakt van elkaars mogelijkheden. Het faciliteren van een lokale buurtgroep past immers naadloos bij de doelstellingen van KANT: maatregelen stimuleren die klimaatadaptatie bevorderen en de gevolgen ervan tegengaan.
Met groendaken wordt de waterberging op een perceel (dak) vergroot, blijft meer water in eigen tuin en wordt het hemelwaterriool ontzien. Door het groen op het dak wordt biodiversiteit bevorderd. De gezamenlijke aanpak binnen de buurt heeft al geleid tot een gegroeid bewustzijn over water rondom eigen huis en tuin.

Wellicht is dit succes een mooie opstap en willen meer buurten in Vught, Helvoirt en Cromvoirt onderzoeken of een gezamenlijk groendak initiatief mogelijk is. Bij het opstellen van de aanvraag is kennis en ervaring opgebouwd. De initiatiefnemers van de Kampdijklaan willen die graag delen met anderen en Stichting KANT wil hierbij graag faciliteren.