Dankbaarheid is troef bij project Tuinieren met Weinig Geld

29 mei 2022

Tuinieren met Weinig Geld is een project van burgerinitiatief KANT om mensen die armoede ervaren te helpen weer plezier te beleven aan hun tuin. Alle zaterdagen van de maand mei hebben we gewerkt om zes tuinen een face-lift te geven.
We hebben goede hulp gekregen, vaak uit onverwachte hoek. De tuinbezitters hebben ons blijk gegeven van hun dankbaarheid voor de ingrepen in hun tuin. De hulp en reacties gaven ons, als uitvoerende groep, ook een buitengewoon dankbaar gevoel. Hieronder geven we een kort verslag en wat impressies.

Start door gesprek met de tuincoach
In samenwerking met Stichting Wij Omarmen en Vincentius hebben we 6 mensen leren kennen die geholpen zijn met hun tuin. Alvorens te beginnen is er door de tuincoach van KANT een voorbereidend gesprek geweest. Wat wil je veranderen? Wat lukt er nu niet wat je wel heel graag zou willen? Hoe kunnen we je helpen om (weer) plezier te beleven aan jouw tuin. Hoe kun je daarmee vervolgens zelf aan de slag gaan? De antwoorden op die vragen zijn vertaald naar een globaal plan voor iedere tuin.

Een netwerk van hulp
Met dat plan zijn we aan de slag gegaan: inkopen, materialen verzamelen, vrijwilligers regelen. Over onze actie om mensen te vinden die willen meehelpen hebben we al enkele keren op de website van KANT geschreven. We gaan nu (nog) geen namen noemen van mensen die ons geholpen hebben. We schetsen wel een beeld van alle hulp.
Buiten enkele mensen van de initiatiefgroep van KANT hebben twee vrijwilligers elke zaterdag meegewerkt, zeg maar gebeuld! Jongens en meiden van scouting Vught-Noord hebben hun handen uitgestoken. Vanuit de sociale tuinderij de Scheve Schup heeft iemand meegeholpen en hebben we veel steun gehad bij het uitzoeken en (ver)krijgen van planten. Bij de Scheve Schup zijn twee prachtige moestuinbakken gemaakt voor een van de tuinen. Ook andere dorpsgenoten, die we kennen van andere KANT-acties, hebben plantjes, die ze zelf gekweekt hebben, beschikbaar gesteld. Lokale kwekers gaven korting of hielpen ons met materialen of overtollige spullen. Van een autobedrijf mochten we gratis een aanhangwagen gebruiken. De gemeente hielp ons met compost. Zo hebben we een prachtig netwerk opgebouwd van mensen die ondersteuning hebben gegeven aan het project.

Sponsoring
Financieel is dit project mogelijk gemaakt met de opbrengst van de New Life Dag die 30 oktober 2021 en 28 november 2021 is georganiseerd. Daarnaast ondersteunt de Vincentius Vereniging dit project en gebruikt KANT middelen uit eigen budget, die beschikbaar wordt gesteld door de gemeente Vught en het Waterschap de Dommel.

Onze leerervaringen
Onze mooiste ervaring is de welkome ontvangst bij de tuinbezitters en hun reacties op de aanpassingen in hun tuin. Op ons heeft het grote indruk gemaakt dat mensen oprecht moedeloos kunnen zijn (of worden) van achterstallig onderhoud. Uit hun verhalen is ons gebleken dat het lastig kan zijn om de draad op te pakken, zeker als geld of netwerk ontbreken. Het werken in de tuinen heeft ons waardevolle informatie opgeleverd over de motivatie van mensen om tuinen te vergroenen en klimaatbestendig te maken. De wil is er vaak wel. Soms ontbreken de mogelijkheden en middelen simpelweg. Het stimuleert ons, in de geest van oprechte KANT’elaars, om alle Vughtenaren te motiveren om jouw buren of kennissen af en toe een dagje of een paar uurtjes te helpen om hun oorspronkelijke dromen en wensen in de tuin te kunnen realiseren.

Wat hebben we zoal gedaan?
Een bloemlezing:
– 115 tegels gewipt
– borders hersteld, bemest en ingeplant
– een geveltuintje gemaakt
– een regenton geplaatst
– twee moestuinbakken geplaatst voor iemand met rugproblemen
– een door tegels opgesloten boom bevrijd
– meer dan 150 tegels hergebruikt voor een kruidenbak op hoogte, een kruidenspiraal en het geveltuintje
– een wilgenschutting hersteld met een natuurlijke rietmat
– een takkenril gemaakt
– een rek gemaakt voor klimplanten om een zichtlijn te doorbreken
– een pergola opnieuw ingeplant
– een plant en pot-tafel gemaakt
– een tomatenkasje geplaatst
– een konijnenren gemaakt
– versleten spullen afgevoerd of hergebruikt
– 1.500 kg aarde schoongemaakt van stenen en puin en de grond een goede bestemming gegeven
– ongeveer 250 uren arbeid (als vrijwilligers) besteed aan werkvoorbereiding en uitvoering in de tuinen.

Klimaatbestendige tuinen, het doel van iedereen die zich bij KANT thuis voelt
In het najaar komen we bij enkele tuinen nog terug om bomen en struiken te planten. Daarvoor was mei niet de meest geschikte maand. In iedere tuin waar we in de meimaand gewerkt hebben is de tuin vergroend, krijgt de natuur meer kans en hebben we maatregelen genomen om meer water in de tuin te houden. Dat is het doel waarvoor KANT als burgerinitiatief is gestart. In dit project hebben we dat tastbaar gemaakt. Dat vervult ons met dankbaarheid.