Tuinvogel telling resultaten in Vught

3 feb 2021

In het weekeinde van 29 t/m 31 januari kon je in eigen tuin vogels tellen. Bij Vogelbescherming worden de resultaten bijgehouden.
Je kunt zelf naar het resultaat kijken op hun website.
In dit bericht kijken we terug naar de resultaten in onze eigen leefomgeving.

Landelijk zijn er bijna 200.000 tellingen gedaan. Het aantal tellers die hun gegevens heeft doorgegeven is in onze gemeente ongeveer gelijk aan het landelijke gemiddelde.

Landelijk kwam de huismus (514.993) het meeste voor, gevolgd door de koolmees (357.326) en de pimpelmees (234.028).
In Vught en Cromvoirt, waarvan de resultaten nog apart zijn vermeld, komt de koolmees het meeste voor. In Helvoirt was dat de huismus. De top-10 per gebied staat in de figuur verderop in dit bericht.
De kauw die in Vught vaak voorkomt staat landelijk 6e (161.701) en de merel die in Helvoirt 3e was staat landelijk 4e (230.718).

Landelijk worden er 14 vogels per tuin geteld. In de (nieuwe) gemeente Vught is dat hoger: bijna 18 per tuin. Daar mogen we dan met ons allen toch weer een beetje trots op zijn.
Dank je wel als je hebt meegeteld!

De totaaltelling van het Vughtse en Cromvoirtse deel van onze nieuwe gemeente zie je hieronder. 

Het Helvoirtse deel van onze gemeente is in een afzonderlijke telling zichtbaar gemaakt.
De bijbehorende figuur zie je hieronder.