Uitslag fotowedstrijd bekend

3 jun 2020

De jury heeft een rapport geschreven. Hierin staat dat zij het een eervolle, maar ook pittige taak vonden om te kiezen uit 43 foto’s.

Er zijn vier winnende foto’s gekozen door de jury-leden Sandra van der Linden, Marleen van Tilburg, Johan Smeulders en Toine van de Ven. Het volledige rapport van de jury is hier te lezen. De jury heeft bovendien nog twee foto’s gekozen die weliswaar geen prijs, maar wel een eervolle vermelding hebben gekregen.

Herkent u uw tuin op de foto bij dit bericht? Dan bent u één van de vier winnaars. De motivatie waarom juist u een winnaar bent kunt u lezen in het juryrapport. Wij vragen u zich te melden als winnaar via welkom@welkombijkant.nl. Vanzelfsprekend kunnen wij uw tuin zien op de geografische kaart, maar omwille van de privacy en Corona-maatregelen willen we terughoudend zijn om u nu direct te benaderen. Overigens zijn ook voor ons uw persoonlijke gegevens onzichtbaar.

Bij het beoordelen van de foto’s heeft de jury diverse aspecten meegewogen. Daarbij is vooral de doelstelling van KANT als leidraad gekozen: onze leefomgeving groener en natuurlijker in te richten, zorgen voor meer biodiversiteit en tuinen klimaatbestendig maken. Bij het bekijken van de foto’s heeft de jury daarom gekeken naar:

· De combinatie van tuin en natuur;

· Natuurlijke inrichting, ruimte voor natuurlijke groei;

· De plantkeuze en gelaagdheid van het groen;

· De toegevoegde waarde voor insecten en vogels;

· Ruimte voor water als toegevoegd of dragend element;

· Terughoudendheid met verharding;

· Andere duurzame aspecten (bijvoorbeeld zonnepanelen);

· Diversiteit tussen grotere en kleinere tuinen;

· Kwaliteit foto (niet doorslaggevend, is immers geen wedstrijd van de fotoclub).

De foto’s zijn beoordeeld zonder de adressen of de tuinscore zoals behaald op de site van KANT te kennen. Het ging dus echt om het verhaal dat de foto verteld.

We danken de vier juryleden voor het gedegen en gedreven werk, dat zij hebben gedaan en we danken de ruim 40 mensen die de moeite hebben genomen om al zo snel na de lancering van onze website hun tuin zichtbaar te maken door middel van een tuinscore.