Water is vitaal voor een levende tuinbodem

16 apr 2024

In 6 artikelen besteedt burgerinitiatief KANT aandacht aan de bodem in uw tuin en rondom uw huis.
Dit is het 2e artikel van de reeks, waarin het belang van water voor de “levende bodem” centraal staat.
Op zaterdagochtend 20 april organiseren we, samen met de werkgroep Huis en Tuin Circulair van Schoon Helvoirt, een helpdesk voor het aanvragen van de Vughtse afkoppelsubsidie. Dat gebeurt in Helvoirt, bij jeugdhuis d’n Inbreng aan het van Beringenplein (bij de rolschaatsbaan). Je bent van 10 tot 12 uur welkom voor uitleg. Als je het wilt vragen we ter plekke de subsidie digitaal voor jou aan.
Daarvoor moet je dan wel met DIGID kunnen inloggen op onze computer. Neem ook wat foto’s mee van de regenpijpen die je wilt afkoppelen en de oppervlakte van de af te koppelen daken, inrit of terras.
Er is op 20 april, onder de vleugels van Schoon Helvoirt, ook Repair Café, de kinderen kunnen vogelhuisjes maken en u kunt meedenken over veiligheid in het Helvoirtse verkeer.

Houd regenwater in uw tuin
Na maanden van overvloedige regen ben je de droogte van de vorige zomers misschien wel weer vergeten? Het blijft nuttig om regenwater uit de dakgoten in de tuin te laten stromen. Deze oplossing wordt “afkoppelen” genoemd. Dat vinden het waterschap en de gemeente belangrijk.
De tuinbodem kan het regenwater goed gebruiken. In de bodem leven zichtbare en onzichtbare dieren, bacteriën en schimmels. Die gebruiken water om van te leven. Ze hebben water nodig om voedingsstoffen te maken voor de planten en bomen. Vasthouden van water in jouw bodem voorkomt ook wateroverlast op andere plaatsen, bij hevige regenval. Water vasthouden in een bodem wordt sponswerking genoemd. Daar kun jij aan meewerken!

Gemeentelijke subsidie tot wel € 1.000
Sinds begin 2023 heeft de gemeente Vught een afkoppelsubsidie om inwoners te stimuleren regenwater in hun tuin te gebruiken. Voor elke vierkante meter die je afkoppelt ontvang je € 10. Dit geldt tot een maximum van 100 m2 per woning. Zo kun je dus maximaal 1.000 Euro subsidie per woning krijgen. Voorwaarde is dat je al jouw regenwater in de tuin bergt. Daarvoor moet de bodem voldoende waterdoorlatend zijn, dus: tegel eruit en plant erin! Het is verstandig om een simpele test te doen om te weten of de bodem voldoende water kan opnemen. Daarover vind je hier informatie.
Met de subsidie kun je de waterafvoer aanpassen: de zaag in jouw regenpijp, een regenton eronder, een afkoppelslang eraan, watergoten maken en infiltratievoorzieningen aanleggen, bijvoorbeeld een wadi. Op deze oplossingen gaan we in een volgende publicatie verder in. Op 20 april vertellen we er ook graag meer over.

Doet u mee?
De kerngroep van KANT nodigt jouvan harte uit met ons mee te doen. Wil je meehelpen aan een activiteit of weet je een goede activiteit waar jij aandacht aan wilt besteden? Laten we het dan samen doen! Bekijk onze website eens, daar staan meerdere tips op, van makkelijke tot moeilijkere maatregelen om jouw tuin klimaatvriendelijker te maken. Je kunt contact met KANT opnemen via welkom@welkombijkant.nl, telefonisch via 06-40326440 of op 20 april naar Helvoirt komen.