Over Kant

Aan de ene KANT kunnen we de klimaatverandering beperken, aan de andere KANT is het goed als we onze tuinen en huizen kunnen aanpassen aan het veranderende klimaat. Klimaatadaptatie kun je dus zien als KANT-elen. Burgerinitiatief KANT creëert een KANT-elpunt, minder verstening en verharding.

"Doe je mee?"

Burgerinitiatief KANT

Onze ambitie

We willen met ons initiatief heel veel mensen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt bereiken. Via deze website kun je voor jouw tuin punten scoren. Je kunt bovendien openbaar maken hoeveel punten jouw tuin scoort. Na ruim 4 jaar zijn bijna 250 tuinscores te zien op de kaart en we willen er nog veel meer zien. Zo weten mensen uit onze dorpen waar de goede voorbeeldtuinen te vinden zijn. Veel mensen kennen elkaar en kunnen elkaar dus ook aanspreken op goede tuinideëen. Of op deze site zoeken naar inspirerende voorbeelden.

Via communicatiecampagnes en leuke acties informeren we sinds medio 2020 mensen en nodigen we iedereen uit om, samen, mee te doen.
Om meer informatie te (ver)krijgen kun je

  • je inschrijven voor de nieuwsbrief,
  • de nieuwsberichten op deze site volgen en
  • ons volgen via social media, lokale nieuwsblaadjes en facebookpagina’s via @welkombijkant of via de links onderaan de pagina’s op deze website.

We verwachten zoveel met inwoners in Vught, Helvoirt en Cromvoirt te gaan communiceren dat KANT een zelfstandig begrip gaat worden. KANT is de afkorting voor Klimaat Adaptieve Natuur en Tuinen, maar die uitleg mag je dus snel weer vergeten…

Partners, lokaal en regionaal draagvlak

KANT werkt nauw samen met de gemeente Vught en met het Waterschap de Dommel. Beide organisaties doen dat niet alleen door een financiële bijdrage maar zetten ook hun kennis, netwerk en communicatiemedia in. Het Waterschap en de gemeente zetten zich beleidsmatig in voor klimaatadaptatie. Het burgerinitiatief KANT geeft invulling aan de uitvoeringsprogramma’s, die beide organisaties hebben. Samen willen we zoveel mogelijk particulieren en eigenaren van bedrijven bereiken om hun tuin, huis of balkon klimaatbestendig te maken.

Al vanaf de start van ons initiatief werken we samen met de lokale organisaties Stichting IVN Natuur- en Milieugroep Vught, met energiecoöperatie VET (energietransitie), met Cooperatie HOT en met Podium C. We trekken samen op in publieksacties en in de communicatie over het doel om klimaatbestendige tuinen en huizen te creëren. Ook inhoudelijk werken we samen, omdat veel maatregelen die goed zijn voor natuur, milieu en energietransitie, gelijk oplopen met klimaatadaptatie.

Financiers en sponsors

Voor de ontwikkeling van deze website en voor het jaarlijks organiseren van publieksacties, evenementen en communicatie-activiteiten ontvangen we een financiële bijdrage van de gemeente Vught. Het College van B&W heeft daartoe op 10 maart 2020 een besluit genomen.

Het Waterschap de Dommel ondersteunt KANT ook financieel, waardoor het ons nog beter mogelijk is om de communicatie te organiseren en actief te zijn en te blijven in de media. Het Waterschap heeft ons daarover op 7 juli 2020 bericht gestuurd.

Ons logo is ontworpen door Toine van der Weerden, Graphic Designer uit Boxtel.

Bij de oprichting van KANT als Stichting hebben we een welkome korting ontvangen van het Vughtse notariskantoor OWK op de kosten van de benodigde oprichtingsbescheiden, zoals onze statuten en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. We zijn OWK erkentelijk voor deze bijzondere geste.


Stichting vanaf 27 augustus 2020

Het burgerinitiatief heeft op 27 augustus 2020 de juridische vorm gekregen van een Stichting. Het Vughtse notariskantoor OWK heeft ons daarbij geholpen.
De akte van oprichting is getekend en we zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80208673. Onze statuten kunt u lezen via deze link.
Sinds begin oktober 2020 heeft Stichting KANT een bankrekening bij de Triodos BANK onder nummer NL70TRIO0320050181.

De initiatiefgroep van KANT-elaars

De initiatiefgroep leden van KANT zijn:
Ankie Spierings (Vught),
Huub Glas (Vught),
Karin Sprik (Vught),
Marleen van Tilburg (Vught),

Sandra van der Linden (Helvoirt),

Sylvia Dangé (Vught)

….(vacature)…. (Cromvoirt)