Subsidie en beleid

Beleid

Het gemeentelijke beleid over klimaatadaptie is op 12 december 2019 vastgesteld in de Vughtse gemeenteraad. Het plan heet Vught klimaat adaptief. Je kunt het hier lezen.

In het plan heeft de gemeente het onderzoek gepresenteerd naar het veranderende klimaat. Je kunt daar veel over lezen. Er zijn bijvoorbeeld kaarten gemaakt om te zien wat de invloed is van hittestress en wat de gevolgen zijn van de neerslagverwachtingen in de toekomst.

De gemeente heeft op een rij gezet wat de gevolgen zijn voor allerlei beleidsterreinen waarvoor ze verantwoordelijk is, zoals:

  • De openbare ruimte
  • Rioleringen, waterbeheer en de singels
  • Groen en natuur

Daar waar de gemeente in het plan spreekt over de woonstraat en/of over particulier terrein gaat KANT het gemeentelijk beleid concreet maken. De beleidsplannen die zijn gericht op de particulier of op de woonstraten willen wij oppakken. Samen met alle betrokkenen willen we inwoners in beweging brengen om maatregelen te nemen. Zo kunnen we inspelen op klimaatverandering en de verandering van het klimaat zo beïnvloeden, dat mens, dier en natuur in een leefbare omgeving kunnen blijven leven.

2023 Subsidie voor afkoppelen en groendaken

Vanaf februari 2023 heeft de gemeente een nieuwe, verruimde, subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater en voor het aanleggen van een groendak bij particulieren.
Je kunt de subsidie eenvoudig zelf aanvragen bij de gemeente.

Lees meer over deze regeling

Subsidie voor herstel verkeerd aangesloten regenwater riolering

Vught is een van de eerste gemeenten in Nederland met een zogenaamd gescheiden rioolstelsel. In Vught is het overgrote deel van het rioolstelsel zo aangelegd. Met zo’n rioolstelsel wordt regenwater gescheiden gehouden van het vuile water dat uit de huizen en bedrijven wordt geloosd. Een gescheiden stelsel heeft voordelen voor de zuivering van rioolwater. Het water is minder verdund en kan beter worden gezuiverd. Bovendien is de zuivering minder gevoelig voor weersinvloeden (regenval).

Helaas wordt er bij de aanleg en het beheer van een gescheiden rioolstelsel regelmatig een fout gemaakt. Buizen worden verkeerd aangesloten en zo komt er alsnog regenwater in het vuilwaterriool. En dat is dan extra vervelend, omdat het riool daar niet op berekend is. Soms is dat gebeurd bij de bouw van een huis, soms ook tijdens een verbouwing. Het gevolg kan zijn dat vuil rioolwater alsnog in singels of sloten komt, of in enkele gevallen, bij hevige regenval via de toiletpot zelfs in huis….

Bij de gemeente Vught kun je subsidie krijgen om de verkeerd aangesloten riolering te herstellen. Informatie daarover kun je vinden op deze pagina. Meer uitleg vind je hier. Het Waterschap de Dommel stimuleert het afkoppelen actief door een zogenaamde verdubbelaar in te zetten. Daarmee krijg je dus nog meer financiële hulp. De informatie kun je hier lezen.

Bij het herstellen van verkeerd aangesloten riolering koppel je hemelwater af. Dat kun je aansluiten op het regenwaterriool, maar je kunt regenwater ook afkoppelen naar je tuin en het actief gebruiken in een regenton, vijver of infiltratiepunt. Je vindt heel veel inspirerende voorbeelden op deze website.

Als je hulp zoekt bij het afkoppelen of aanvragen van subsidie kun je ons een mail bericht sturen. Dan nemen we contact op en zoeken we samen naar een goede oplossing.

Lees meer over deze regeling