Info over de…

Op deze pagina vind je informatie over de bodem waar je blij van wordt. De informatie is praktisch, je kunt er zelf mee aan de slag om te kijken of je al blij mag zijn met jouw bodem.

We hebben een mooie, informatieve flyer gemaakt die tijdens de open tuinen route van 30 juni 2024 is uitgedeeld aan de deelnemers.
De flyer kun je hier downloaden.

Hieronder vind je verwijzingen naar proefjes die je zelf kunt doen in jouw tuin of met jouw bodem.

Waterdoorlatendheid – de emmerproef
Tijdens de tuinenroute wordt een bodemproef uitgelegd waarmee je kunt bepalen of je regenwater kunt (laten) infiltreren in jouw tuin. De beschrijving van deze proef lees je door hier te klikken. (bron: gemeente Someren).

Textuur – bodemsamenstelling
Dit is een proefje waarmee je kunt bepalen hoeveel organische stof, zand, silt en klei er in jouw bodem aanwezig is. Klik hier om de uitleg ervan te lezen.

Folder tuinbodemcheck
Je kunt nog vier andere bodemtestjes bekijken in de folder tuinbodemcheck van IVN (programma Onder het Maaiveld). Hierin staat ook een waterdoorlatendheidsproef (test 1). Wij raden aan de proef uit te voeren die hiervoor wordt vernoemd met een wat groter te graven gat. Bij die proef zijn de criteria om te besluiten over wel of niet infiltreren eenduidiger omschreven.

Verwijzingen op het wereldwijde web
IVN Onder het Maaiveld, klik hier
De website van Marc Siepman, de op 14 september een lezing verzorgd in Vught: https://marcsiepman.nl
De levende tuin: https://delevendetuin.nl
Diverse info over de bodem https://www.youtube.com/watch?v=Lb5widcVwic
Milieucentraal: https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/tuinonderhoud/goede-bemesting/