Marleen van Tilburg en Huub Glas

Marleen van Tilburg en Huub Glas

Het brengen van meer natuur naar de omgeving van mensen heeft ons ooit samengebracht. Wij geloven dat een mooie en natuur-Rijke omgeving mensen meer in staat stelt om contact te maken; met zichzelf en de wereld om hen heen.
Contact maken betekent elkaar durven ontmoeten en inspireren, het gaat ook over verbinding met de aarde. Het is bijzonder om de verwondering te kunnen ervaren als je in je tuin of op je balkon ziet wat er allemaal groeit en leeft. Zo voel je de (helende) kracht van onze aarde; de energie die ze geeft maar ook de aandacht die ze van ons nodig heeft.

Ruim 10 jaar geleden ontmoetten we elkaar, samenwerkend in een netwerk, dat niet voor niets Buitenruimte voor Contact heette.
Nu we, verbonden door de liefde, sinds enkele jaren een samen leven, en ons thuis in Vught hebben gevonden inspireert de ambitie van KANT ons, ieder op onze eigen wijze.
Marleen ontwerpt sinds 1996 natuurtuinen, zowel in de openbare ruimte als voor particulieren: “Als pionier stond ik aan de basis van stichting Springzaad met als doel meer ruimte voor natuur én kinderen. Ik ben al 25 jaar actief lid van vakvereniging Wilde Weelde, om samen met collega’s vanuit een ecologische visie te werken aan het meer natuurlijk maken van tuinen en parken.”
Huub is ervaren projectleider en heeft daar zijn beroep van gemaakt: “ik houd ervan om te organiseren, mensen met elkaar te verbinden, dingen te ondernemen die ogenschijnlijk lastig zijn en dan te genieten als het lukt”.

In het burgerinitiatief KANT werken wij intensief samen en genieten we van de verbindingen die we maken met onze dorpsgenoten. We willen de goede KANT op en vinden het geweldig om te ervaren hoe dat uitpakt, in voor- en tegenspoed. De uitdaging geeft thuis veel stof voor gesprek en nadenken en dat voedt ons weer en helpt ons groeien op een bijzondere en eigen, wijze.