Sylvia Dangé

Mijn naam is Sylvia Dangé uit Vught en ik stel me graag voor, als één van de leden van KANT.

De reden dat ik ‘KANTer’ (of KANTelaar) ben geworden is, dat ik mij graag in de natuur begeef en me grote zorgen maak over hoe we met zijn allen met dit kostbare goed omgaan.
Ook als lid van de Natuur en Milieugroep Vught sterkte het mij, om op een actievere manier betrokken te worden bij natuur, en KANT voldoet daaraan. Door de tips die je op onze website WelkombijKant.nl kunt lezen en de andere artikelen over klimaatadaptie, word ik mezelf steeds bewuster hoe het ook anders kan en ik probeer zelf óók steeds klimaatvriendelijker te worden.

“De overheid vindt een van de belangrijkste ambities om in 2020 klimaat adaptief te handelen, zodat in 2050 stedelijk gebieden in Nederland klimaatbestendig, water – en hitte robuust ingericht is en beheerd wordt”.

Hier kan ik mij in vinden en daarom wil ik graag – samen met de gemeente Vught, alle inwoners, KANT en andere burgerinitiatieven – stééds meer nieuwe activiteiten en regelingen treffen om burgers bewust over het klimaat te maken. En vooral dat mensen daar zélf rondom- en in hun eigen huis veel mee kunnen bereiken. Ik hoop dat KANT steeds meer mensen prikkelt om samen met ons mee de goede KANT op te gaan: die van het groene leven om ons heen!

Sylvia Dangé